Εξοπλισμός

 

 

 

Meditechnic
Εξοπλισμός

Η Meditechic παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

 Εμπορία, επισκευή & συντήρηση Ακτινολογικών Συστημάτων
 Εμπορία, επισκευή & συντήρηση Υπερήχων
 Εμπορία, επισκευή και συντήρηση αγγειογραφικών μηχανημάτων
 Εμπορία, επισκευή και συντήρηση φορητών ακτινολογικών

Διαθέτουμε εξειδικευμένους τεχνικούς για την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας!

 


Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε την λύση που χρειάζεστε.