Τεχνική Υποστήριξη - Συντήρηση

 

Meditechnic

Τεχνική Υποστήριξη

Στόχος της εταιρείας μας είναι η συνεχής δέσμευση έναντι των πελατών της, για την εμπορία προϊόντων, υπηρεσιών, συντήρηση και επισκευή ιατρικών μηχανημάτων, πάντα με βάση την αξιοπιστία, την υψηλή ποιότητα αλλά και έναντι των διεθνών κανονισμών και προτύπων.

 

Πιστοποιήσεις

- ISΟ 9001:2015 για "Τεχνική υποστήριξη, συντήρηση, επισκευή ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων (ακτινολογικών, ηπερήχων, εγχυτών). Διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και τεχνική υποστήριξη αυτών."

- ISO 13485:2015 για "Τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων (ακτινολογικών, υπερήχων και εγχυτών). Διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και τεχνική υποστήριξη αυτών."

- Πιστοποίηση σύμφωνα με την Υ.Α. 1348/2004 περί το "Εμπόριο και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων (x-ray συστήματα, ψηφιακοί ανιχνευτές ακτινοβόλησης)."

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία για την πλήρη εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, από την μελέτη του χώρου, απεγκατάσταση και απομάκρυση προηγουμένων μονάδων, διαμόρφωση του χώρου, μεταφορά, εγκατάσταση και επίδειξη του εξοπλισμού και παράδοση του σε πλήρη λειτουργία.

- Κάθε επισκευή συνοδεύεται από εγγύηση εξάμηνης καλής λειτουργίας.

- Παρακολουθούμε συνεχώς την ανάπτυξη της τεχνολογίας, συμμετέχοντας σε σεμινάρια, εκθέσεις, συνέδρια, καθώς και σε εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνονται από τους οίκους του εξωτερικού.